Okul kayıtları

Hakkında bilgi

Tarihler:

26 Ağus­tos 2024; saat 17:00, Michel­stadt şehir kilis­esinde ekü­menik okul başlangıç töreni

26 Ağus­tos 2024; 19:30; sınıf­ta veli gece­si Lüt­fen bu akşam malzeme lis­tesin­de­ki tüm eşyaları yanınız­da getirin.

27 Ağus­tos 2024, oku­lun 1. günü

8:45 — Varış

9:00 — Okul kayıt töreni (arka oyun alanı)

9:30 — 11:00 arası sınıf öğret­meni der­s­leri

Çarşam­ba’­dan Cuma’ya: Sabah 8.30’dan öğle­den son­ra 12.15’e kadar sınıf öğret­menini­zle der­sler.

Öğle arası gözetimi

Çocuğunuz için tüm gün bakım 28 Ağus­tos 2024 Çarşam­ba günü başlay­a­cak­tır.

Kayıt for­munu doldu­run ve 1 Tem­muz 2024 tar­i­hine kadar oku­la tes­lim edin (gir­iş kapısının yanın­da­ki pos­ta kutusu).

Tüm gün bakım­la ilgili soru­larınız varsa, lüt­fen Bayan Schauer­mann ile iletişime geçin (10 Tem­muz 2024 tar­i­hine kadar sabahları okul­da: 06061–9652700, öğle­den son­ra (tele­sekreter ile): 06061–9657977 veya e‑posta ile: katja.schauermann@stadtschule-michelstadt.de

Öğle yemeği veya ödeme hakkın­da her­han­gi bir sorunuz varsa, lüt­fen doğru­dan okul yemek şir­ketiyle iletişime geçin: birgit.mueller@gesundes-schulcatering.de veya info@gesundes-schulcatering.de

Bura­da, Michel­stadt Belediye­si tarafın­dan sağlanan okul son­rası bakım hakkın­da bil­giler de dahil olmak üzere tüm form­ları ve daha fazla bil­giyi bula­bilirsiniz: https://stadtschulemichelstadt.de/betreuung/