Tarihler

her zaman iyi bil­gilendirilmiş

Tarihler

01 Mayıs 2024 Okul tatil­leri

03 Mayıs 2024 Şehir içi bisik­let kul­lanımının başla­ması

08 Mayıs 2024 Okul oyunu –> ders yok, sadece acil bakım

09 Mayıs 2024 Yük­seliş Günü (okul yok)

10 Mayıs 2024 değişken tatil

14 Mayıs 2024 2., 3. ve 4. sınıflar için orman koşusu

20 Mayıs 2024 Beyaz Pazarte­si (okul tatili)

30 Mayıs 2024 Cor­pus Christi (okul tatili)

31 Mayıs 2024 değişken tatil

11 Hazi­ran 2024 Okul önce­si ve 1. sınıflar için eğlence ve oyun fes­ti­vali

18 Hazi­ran 2024 Fed­er­al Genç­lik Oyun­ları

11 Tem­muz 2024 3. ve 4. sınıflar için kapanış töreni

12 Tem­muz 2024 Kar­nelerin verilmesi/ öğret­men­ler saat 10:20/ yaz tatilin­in başla­ması

13 Tem­muz — 23.08.2024 Yaz tatili

Trans­lat­ed with www.DeepL.com/Translator (free ver­sion)