Haberler

Bu say­fa AI ile çevrilmiştir. Her­han­gi bir hata için sorum­lu­luk kab­ul etmiy­oruz.

1900’den beri uyanık

Paskalya tatili

Paskalya tatili yak­laşıy­or. Cuma günü (22.3.24) tüm çocuk­lar için der­sler saat 10:20’de sona ere­cek.

Tatilden son­ra oku­lun ilk günü 15.4.24’tür.

Herkese hari­ka bir tatil diliy­oruz!