Okulda bakım

gut aufge­hoben seit 1900

Pedagojik öğle arası gözetimi

Tüm gün süren çeşitli pro­gramımız haf­tanın dört günü (pazartes­i­den perşem­b­eye) saat 14.30’a kadar devam etmek­te­dir. Tatil dönem­lerinde kayıt yap­tır­mak veya kayıt sildirmek mümkündür. İçinde bulun­duğu­muz okul yılın­da yaşam koşullarınız­da­ki bir değişik­lik nedeniyle çocuğunuz için tam gün­lük bir yere ihtiy­acınız varsa, lüt­fen sekreter­im­iz Mar­ti­na Ihrig veya tam gün koor­di­natörümüz Kat­ja Schauer­mann ile iletişime geçin.

Tüm gün bakım için kayıt formları

Michelstadt MIKADO şehrinden bakım teklifi

Mikado’­muz 2021/22 eğitim-öğre­tim yılı için C binası­na taşındı. Bir­birine bağlı iki oda­da (+ küçük yan oda) oyun oyna­mak, el işi yap­mak ve bir­lik­te vak­it geçirmek için bol­ca alan vardır.

Michel­stadt şehri, gün boyu sunulan çeşitli hizmet­ler­im­izi tamam­la­mak­tadır. Bağlayıcı kayıt­tan son­ra çocuğunuza der­sten önce sabah 7:15’ten sabah 8:30’a kadar ve der­sten son­ra saat 12:15’ten akşam 5’e kadar şehir oku­lu­nun binasın­da bakıla­bilir. Tek­lif ücrete tabidir.